لیست قطعات دستگاه تراش سنگین سی ان سی BL-CK61100611256114061160

لیست قطعات دستگاه تراش سنگین سی ان سی BL-CK61100/61125/61140/61160

لیست قطعات دستگاه تراش سنگین سی ان سی BL-CK61100/61125/61140/61160

ماشین آلات CNC