دستگاه تراش فوق سنگین BL-CKW6112561140611606118061200

دستگاه تراش فوق سنگین BL-CKW61125/61140/61160/61180/61200

ماشین آلات CNC